Loading...

Sekretesspolicy

Vega World Solutions N.V. tar alla Spelares sekretess på största allvar och skyddar den i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vega World Solutions N.V. försäkrar att Spelares personliga data hanteras rättvist, lagligt och i god sed, och att den enbart samlas in för särskilda ändamål som accepterades av Spelaren när Spelaren i fråga valde att använda Vega World Solutions N.V. hemsida och mjukvaror.

Genom att registrera sig hos Vega World Solutions N.V., accepterar Spelaren att Vega World Solutions N.V. lagrar och hanterar den information som anges utöver den allmänna systeminformationen och de aktiviteter som sparas (läs Allmänna villkor för mer information). Vega World Solutions N.V. tar säkerheten kring Spelares personliga data på allvar och strävar efter att garantera att sådan data aldrig sprids till tredje parter utan Spelarens godkännande.

Vega World Solutions N.V. använder sig av de bästa metoderna för e-postkommunikation med sina Klienter.

Det förutnämda finns till för att försäkra alla Vega World Solutions N.V. användare att deras personliga data:

 • hanteras i enlighet med användarens rättigheter;
 • hanteras rättvist och lagligt;
 • endast samlas in för särskilda och lagliga anledningar;
 • lämplig, relevant och ej överdriven anledning;
 • korrekt och uppdaterad;
 • säkrad;
 • inte sparad längre än absolut nödvändigt;
 • inte överförd till distrikt som inte följer ovannämda regulationer;
 • används för marknadsförande ändamål baserat på den så kallade “opt-in principen”.

Det enda som kan få Vega World Solutions N.V. att dela med sig av din information, är om lagstiftning kräver så och/eller om en berörd myndighet beordrar det och/eller om en dataskyddsombudsman beodrar det och/eller om Användaren direkt och/eller indirekt är inblandad i ett brott som innefattar ett konto hos Vega World Solutions N.V..

Genom att öppna ett konto hos Vega World Solutions N.V. ger Användaren sitt samtycke till att Vega World Solutions N.V. använder hens personliga data för följande ändamål:

 • utformandet av dessa villkor av Oss, våra Leverantörer eller Tredje parter som agerar åt oss:
 • våra interna marknadsföringsaktiviteter;
 • förvaring och hantering enligt lagar om penningtvätt.

Alla Vega World Solutions N.V. anställda måste följa denna skretesspolicy. Sekretesspolicyn kräver att de anställda håller Spelares information hemlig. Kravet fortsätter även efter det att den anställda lämnat Vega World Solutions N.V..

Användaren kan närsomhelst skriva till oss för be om en kopia på hens information och korrigera möjliga fel. Vid särskilda situationer kan Användaren få sin information raderad, omskriven, ändrad eller slutförd. För att kontakta oss angående hens information måste Användaren klicka på Kundtjänst-alternativet högst upp på hemsidan. Vega World Solutions N.V. kan komma att påföra en liten kostnad för administrativa tjänter.

Som vi indikerat ovanför kan Vega World Solutions N.V. ibland välja att marknadsföra produkter och tjänster direkt till Spelaren om Vega World Solutions N.V. tror att de kan vara av intresse för Spelaren. Önskar Spelaren inte ta emot sådan information eller har frågor om dataskyddet, ber vi Spelaren kontakta Vega World Solutions N.V..