Laddar...

Säkerhetspolicy

Introduktion

 1. Drivandet av vårt spelsystem online uppfyller strikta både etiska och professionella regler så att vi kan leverera Användaren med en säker tjänst. Vega World Solutions N.V. är företaget som hanterar alla systemen. Deras huvudkontor ligger på E-Commerce Park Vredenberg, Curacao. Ekonomiska transaktioner hanteras av Handfree Trading Limited. Deras huvudkontor ligger på 6 Tassou Papadopoulou, Flat 22, Ag. Dometios, Nicosia, 2373, Cyprus
 2. Vega World Solutions N.V. och Handfree Trading Limited erbjuder Spelaren säkerhet från tre olika håll inuti systemen:
   • Ekonomisk säkerhet
   • IT säkerhet
   • Juridisk säkerhet
 1. Vega World Solutions N.V. ser till att all information om Kontohavarna hålls trygg. Ett brott av en sådan policy kommer enbart göras om Vega World Solutions N.V. tvingas till det av inblandade myndigheter och/eller om Spelaren bryter mot Vega World Solutions N.V. regler.
 2. En Spelare tilldelas ett personligt kontonummer. Spelaren väljer själv sitt användarnamn och lösenord. Det är Kontohavarens eget ansvar att inte dela med sig av denna informationen. Skulle Spelaren misstänka att andra på något sätt tagit del av informationen, måste Spelaren omedelbart kontakta Vega World Solutions N.V. kundtjänst för att få ett nytt lösenord.
 3. Alla telefonsamtal mellan en Spelare och Vega World Solutions N.V. kan komma att spelas in.
 4. All kommunikation över Internet sparas.

Ekonomisk säkerhet

 1. Handfree Trading Limited erbjuder Kontohavarna olika betalning- och överföringsmetoder
 2. Insättningar med kreditkort kan emellanåt nekas på grund av diverse säkerhetssystem som hanteras i samarbete med en betalningsleverantör och/eller ett finansinstitut. Sådana säkerhetsåtgärder kan ibland neka fungerande kreditkort så att det för stunden inte går att genomföra betalningar. Vare sig Vega World Solutions N.V. eller Handfree Trading Limiteds personal kan kontrollera de nämnda systemen och de har heller ingen kunskap om dem eller varför insättningar nekas.
 3. Registreringsforumlären skyddas av SSL-kyptering (HTTPS). Krypteringen skyddar de personliga uppgifterna när de skickas över Internet. Lösenordet förvaras med en hash key så att lösenordet inte kan stjälas. Starka lösenord rekommenderas. Spelaren genomgår autentisitetskontroller för att försäkra deras giltighet; innan kontot aktiveras. Spelaren kommer ta emot ett mejl som bekräftar hens registrering och inloggningsuppgifter, men utan lösenordet; lösenordet skickas aldrig via e-post.
 4. Vega World Solutions N.V. kommer begära dokument som kan styrka identitet och/eller godkännande att använda specifika kreditkort och/eller annan fakta från Kontohavaren, innan insättningar och uttag genomförs. Vega World Solutions N.V. följer även oerhört strikta anti-penningtvättslagar.
 5. Alla banktransaktioner genomförs med maximal sekretess mellan Vega World Solutions N.V. och Kontohavarens bank och det relevanta finansinstitut som erbjuder sina tjänster för Vega World Solutions N.V..
 6. Vega World Solutions N.V. garanterar att Kontohavarens kreditkortsnummer aldrig kommer delas till andra parter utöver de finansinstitut som hanterar transaktioner och i vissa fall då informationen i fråga är nödvändig för inblandade myndigheter.

IT säkerhet

 1. Vega World Solutions N.V. använder en slumptalsgenerator för att dra slumpmässiga siffor och kort. Dessa siffror kan inte förutspås och är inte heller anknutna till varandra, tack vare en särskild och sofistikerad algoritm: allting är helt slumpbaserat.
 2. Vega World Solutions N.V. spel har skapats för att erbjuda underhållning. Man har vidtagit nödvändiga åtgärder för att se till att spelare inte uppmanas spela med för stora belopp och för att undvika för stora utbetalningar.
 3. Vega World Solutions N.V. system genomgår underhåll och testas regelbundet.

Juridisk säkerhet

 1. Vega World Solutions N.V. måste följa alla existerande regler och lagar för att skydda Kontohavaren. Licensen ges av en myndighet efter att följande har kontrollerats:
   • interaktiva spel används korrekt;
   • spelarskydd;
   • förhindrande av penningtvätt;
   • offentliga behov.
 1. Myndigheten i fråga kommer upphäva licensen om en utav de ovanstående punkterna inte respekteras. Detta är garantin som ges Spelaren. Därför är det Vega World Solutions N.V. ansvar att försäkra att alla åtgärder för säkerhet upprätthålls medans Spelaren spelar.
 2. För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå har Vega World Solutions N.V. rätt att utföra säkerhetskontroller för att kontrollera kunders indentitet, ålder och datan som angavs av Kontohavaren vid registrering, för att kontrollera att kontohavarens spelande och ekomoniska transkationer inte bryter mot denna Överenskommelse och existerande lagar. Därför ger Spelaren sitt medgivande till att Vega World Solutions N.V. och dess anställda utreder Spelaren och att Vega World Solutions N.V. får kontakta tredje parter för att bekräfta informationen som Spelaren angivit eller kommer att ange i enlighet med denna Överrenskommelsen, inklusive men inte begränsat till att beställa en kreditupplysning och/eller bekräfta informationen mot tredje parters databaser. Utöver att genomföra dessa säkerhetskontroller, godkänner Spelaren att hen kommer leverera information eller dokumentation för Företaget om de ber om det. .